Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Теоретичні та прикладні питання державотворення» з 2007 року кожного пывроку публікує актуальні статті у галузі державного управління та державотворення. Висока якість матеріалів, що публікуються, забезпечується завдяки високій кваліфікації вчених, що представляють редакційну колегію збірника.

Метою збірника є публікація актуальних матеріалів у галузі державотворення, державного управління, публічного управління та адміністрування, місцевого самоврядування, державної служби.

Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних учених.

Основними завданнями збірника «Теоретичні та прикладні питання державотворення» є освітня функція і забезпечення розвитку науки державного управління України за допомогою висвітлення важливих державно-управлінських, політико-правових, соціально-економічних, історіко-культурних питань та її інтеграція у світовий науковий простір.

Процес рецензування

Процес рецензування

Матеріали, подані до збырника наукових праць, рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

Періодичність публікації

  • перший випуск – до 1 липня (дата розміщення на сайті – серпеньпоточного року);
  • другий випуск – до 31 грудня (дата розміщення на сайті – січень наступногороку);

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Видається коштом університету

Історія журналу

Періодичне друковане видання Рік заснування: 2007 р. 
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”.Періодичність: 4 рази на рік.Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, російська.Головний редактор: д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.

Заступник головного редактора: д.держ.упр., проф. Попов С.А.
Відповідальний секретар: к.психол.н., доцент Овчаренко Ю.О.
Відповідальний за випуск: О. В. Патик

Р е д а к ц і й н а к о л е г і я:

Хаджирадєва С.К. – доктор наук з державного управління, професор (м. Київ) (головний редактор).

Іжа М.М. – доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч освіти України (м. Одеса) (шеф-редактор).

Попов С.А. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса) (заступник  
головного редактора).

Саханєнко С.Є. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса) (голова ГО «Асоціація дослідників державного управління»).

Крупник А.С. – кандидат політичних наук, доцент (м. Одеса) (голова ГО «Одеський інститут соціальних технологій»).

Колісніченко Н.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса) (відповідальний секретар, виконавчий директор ГО «Асоціація дослідників державного управління»).

Холод М.В. (м. Одеса) (випусковий редактор).

 

Ахламов А.Г. – доктор економічних наук, професор (м. Одеса).

Безверхнюк Т.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Вольська О.М. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Херсон).

Воронов О.І. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Одеса).

Голинська О.В. – кандидат наук з державного управління, доцент (м. Одеса).

Драгомирецька Н.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Карпенко О.В. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Київ).

Карпенко Л.М. – доктор економічних наук, професор (м. Одеса).

Коваленко М.М. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Харків).

Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, професор (м. Київ).

Криштанович М.Ф. – доктор наук з державного управління, професор (м. Львів)

Куничка М. – кандидат економічних наук (м. Братислава, Словаччина).

Куруц М. – доктор соціологічних наук (м. Братислава, Словаччина).

Марущак В.П. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Миколайчук М.М. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Парубчак І.О. – доктор наук з державного управління, професор (м. Львів).

Пахомова Т.І. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Полом М. – кандидат наук з соціально-економічної географії (м. Гданьск, Польща).

Попов М.П. – кандидат наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Приходченко Л.Л. – доктор наук з державного управління, професор (м. Одеса).

Семенець-Орлова І.А. – доктор наук з державного управління, доцент (м. Київ).

Стрельцов В.Ю. – доктор наук з державного управління, професор (м. Харків).

Чеботар С.П. – доктор філософії хабілітований з політичних наук (м. Кишинів).