СКЛАДОВІ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЇХНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Анна Волошенюк аспірантка кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-4528-3767

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285195

Ключові слова:

бренд-орієнтована система, вища освіта, бренд, управління, конкурентоспроможність, брендинг

Анотація

Дослідження конкурентоспроможності та потужності бренду зі сторони здобувачів та стейкхолдерів грають важливу роль у виборі закладу вищої освіти в Україні (далі – ЗВО). В сучасних умовах розвитку вищої та фахової передвищої освіти конкуренція між університетами та коледжами стає все більш актуальною, тому важливо вивчати, як впливає наявна бренд-орієнтована система закладу вищої освіти на вибір абітурієнтів та зацікавлених осіб. У статті досліджується потужність та конкурентоспроможність бренд-орієнтованої системи управління вищою освітою в Україні. Аналізуються праці українських науковців, які досліджують розвиток та вплив бренду на управління закладами вищої освіти. Розглядаються ключові аспекти, включаючи створення ідентичності бренду, стратегії спілкування з аудиторією, розвиток програми навчання та маркетингової стратегії. Дослідження підтверджує значення бренду в управлінні вищою освітою та виявляє фактори, які впливають на його конкурентоспроможність.

Посилання

Консолідований рейтинг вишів України 2022 року. URL: https://osvita.ua/vnz/rating/51741/

Котвіцька, А. А., Яковлєва, О. Ю. (2021). Дослідження особливостей створення бренду закладу вищої освіти. Вісник фармації, № 2, 41–49. URL: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/26129/1/41-49.pdf

Плисенко, Г. (2017). Модель "4’B BRANDING" в контексті розвитку конкурентних переваг вищих навчальних закладів. Молодий вчений, №2 (42), 307–312. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/73.pdf

П’ятницька, Г. (2021). Брендинг вищої освіти.•Scientia•fructuosa (вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 138 (4). 118–136. URL: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)10

Рогачевський, О. П. (2020). Управління брендом закладу вищої медичної освіти. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 19(3 (46)), 302–319. URL: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/214246

Юник, І. Д. (2020). Бренд та імідж педагога закладу вищої освіти: кореляційна залежність концептів. Теорія і методика професійної освіти, 22(3), 155–158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(3)__35.

Юник, І. (2022). Специфіка бренд-комунікації викладача вишу зі студентською цільовою аудиторією. Молодь і ринок, (3/201). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2022_3-4_29

Юник, І. Д. (2021). Специфіка управління розвитком бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти. Науковий часопис, (83), 233–237. URL: https://doi.org/10.31392/npu-nc.series5.2021.83.48

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ