СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОВ’ЯЗАНА З «ЛІКАРСЬКИМИ ПОМИЛКАМИ» В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Сєргєй Саханєнко професор кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор, Україна https://orcid.org/0000-0001-8376-0328
  • Катерина Ровинська доцент кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-1334-3112

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285196

Ключові слова:

судово-медична експертиза, «лікарські помилки», судово-експертні установи, методика експертизи, лікарі-консультанти

Анотація

Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо статистичних показників смертності у зв’язку з лікарськими помилками в провідних країнах світу. Встановлено, що різноманітні недоліки у наданні медичної допомоги перебувають серед основних причин смертності пацієнтів. В Україні не ведеться офіційної статистики щодо «лікарських помилок», хоча від професійної недбалості щорічно вмирають десятки пацієнтів.
З’ясовано, що фактично єдиним доказом неякісного лікування (надання медичної допомоги) є судово-медична експертиза, що призначається у рамках кримінальних проваджень і цивільних справ.
Визначено, що до основних проблем організації і проведення судово-медичної експертизи у «лікарських справах» є відсутність чітких інструкцій, алгоритмів дій, нормативно-правової бази. А також існування подвійного підпорядкування спеціалізованих судово-експертних установ, таким чином обласні бюро судово-медичної експертизи підпорядковуються одночасно Головному бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України та обласній раді.
Вивчено основні підходи до поняття «лікарські помилки». Проаналізовано класифікації щодо «лікарських помилок» залежно від суті і зв’язку з лікувально-діагностичним процесом. Розглянуто основні нормативно-правові акти на основі яких проводиться комісійна експертиза до якої відносяться так звані «лікарські експертизи».
Проаналізовано методику організації й виконання судово-медичних експертиз за «лікарськими справами»», яка складається з наступних етапів: підготовчий, організаційно-інформаційний, аналітично-оцінюючий й заключний (із формулюванням підсумків і складанням «Висновку експерта») на основі досліджень науковців.
Запропоновано основні заходи щодо організації і проведення судово-медичних експертиз пов’язаних з «лікарськими помилками» в Україні серед яких:
удосконалення нормативно-правового забезпечення; реформування системи судово-медичної експертизи; підвищення кваліфікації експертів; розвиток технологічного оснащення бюро судово-медичних експертиз; створення механізму контролю; впровадження медіації.

 

Посилання

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи: затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я № 6 від 17.01.1995. Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95

Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Плетенецька А. О. Сучасний стан питання про судово-медичні аспекти помилок, що виникають при наданні медичної допомоги. Інтегративна антропологія. – 2014. – № 1 (23). – С. 63–68.

Плетенецька А.О., Легедза А.В. Особливості правового врегулювання та судово-медичної оцінки надання медичної допомоги в Україні. Назва з екрану. URL:http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/850/1/PletenetskaMedCareUkr.pdf

Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994 № 4038-XII : ред. від 17.10.2019. Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/4038-12

Сибірна Р. Сибірний А. Особливості проведення судово-медичної експертизи лікарських помилок. Назва з екрану. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13361/41.pdf

Франчук В.В. Михайличенко Б.В. Методика організації й виконання судово-медичних експертиз за «лікарськими справами». Медичні перспективи. 2022. Т. 27, № 3. С. 172-180.

Франчук В.В. Судово-медична експертиза у випадках неналежної професійної діяльності медичних працівників: автореф. д-ра мед.н.: 14.01.25. Харьків. Харківський нац. мед. унів., 2020. 43с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ