ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Микита Лагунін аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0002-0165-827X

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285243

Ключові слова:

фінансові ресурси, міжнародні фінансові інституції, фінансування, інвестиції, економічне зростання, кредитування, внутрішній ринок, зовнішньоекономічні зв’язки

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття «фінансові ресурси» та їх роль у взаємовідносинах України з міжнародними фінансовими інституціями. Наведено авторське визначення поняття «фінансові ресурси». Висвітлено основні аспекти та галузі співпраці України з провідними міжнародними фінансовими установами. Підкреслено значимість такої взаємодії як показника інтеграції країни в світове господарство. Розглянуто основні міжнародні фінансові установи та організації , з якими вже нароблено позитивний досвід співпраці, проаналізовано напрями та досвід їх діяльності, а також деякі результати співпраці з Україною. Акцентовано увагу на виявлених недоліках у досліджуваній сфері. Наголошено на необхідності удосконалення політики України щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Загалом, зроблено висновки, що на сучасному етапі міжнародні фінансові установи та міжнародні організації  відіграють дуже важливу роль, і,  зважаючи на складне фінансове становище країни, важливим завданням залишається подальше розширення співробітництва з міжнародними фінансовими установами. Взаємодія України з міжнародними фінансовими інституціями повинна витікати з об’єктивних умов економічного розвитку, враховувати внутрішні та зовнішні фактори впливу і глобальну перспективу та обов’язково базуватись на попередніх комплексних оцінках можливих позитивних і негативних наслідків, що в свою чергу потребує інтенсифікації як теоретичних, так і емпіричних наукових досліджень, запроваджень на їх основі нових практик взаємодії.

Посилання

Кириченко О.А., Єрохін А.К. Інвестування. К. : Знання, 2009. 573 с.

Романенко О.Р. Фінанси. К.: ЦНЛ, 2004. 312 с.

Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси за ред. О.Я. Стойка. К.: Алерта, 2017. 406 с.

Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. Теорія фінансів. К.: ЦНЛ, 2010. 576 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів. К.: НІОС, 2000. 416 с.

Дехтяр Н.А., Дейнека О.В. Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи // Вісник Української академії банківської справи. 2009. 1 (26). С. 58-64.

Мішина С.В., Мішин О.Ю. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. 176 с.

Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. К.: ЦУЛ, 2007. 496 с.

Опарін В.М. Фінансові ресурси та суспільний капітал // Вісник НБУ. №7.2001. С. 26-28.

Поддєрьогін А.М. 2005 Фінансовий менеджмент. К.: КНЕУ. 294 с.

Бланк І.А. 2005 Фінансовий менеджмент. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2005. 720 с.

Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. К.: ТОВ «Знання», КОО. 404 с.

Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств. К.: ННЦ ІАЕ, 2007. 578 с.

Стасюк Г.А. 2011 Фінанси підприємств. Херсон: Олді-плюс, 2011. 477 с.

Кваша О.С., Циганов С.А. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями – аналіз та перспективи взаємодії. URL: http://nvmduce_2014_5.3_17.pdf (дата звернення: 30.10.2022).

Бідник Н.Б. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями як чинник економічного розвитку держави. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.3. С. 153-157.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р. «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 30.10.2022).

Міжнародне співробітництво // Офіційний сайт Міністерства фінансів України щодо ЄБРР. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne-spivrobitnictvo/%D1%94brd (дата звернення: 30.10.2022).

Moyo D. Dead Aid. Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa. New York Farrar: Straus and Giroux, 2010. 208 р.

Діяльність НЕФКО. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/dijalnist-nefko?category=mizhnarodne (дата звернення: 30.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ