ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ КРАУДТЕХНОЛОГІЙ (англ)

Автор(и)

  • Лариса Соколік аспірантка кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0001-7436-9749

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285246

Ключові слова:

краудтехнології, краудсорсінг, інструменти управління, менеджмент організацій

Анотація

Стаття присвячена загальним питанням організаційного супроводу краудтехнологій. Визначений впив інституційного, динамічного підходів та підходу відносин на розвиток краудтехнологій. Розглянути переваги використання краудтекхнологій в організаціях та їх вплив на корпоративне управління. Визначені сфери застосування краудтехнологій в організаціях, у т.ч. числі співвідношення краудтехнологій з аут- та інсорсинговими технологіями. Встановлені сім організаційних етапів впровадження краудсорсингу на рівні організації, у т.ч.

Етап 1. Підготовка до відкриття проєкту. На цьому етапі організація формулює замовлення, визначає умови проведення краудтехнологічного проєкту: його формат (внутрішні/ зовнішні краудтехнології), терміни, доступ учасників, вимоги до підсумкових матеріалів.

Етап 2. Залучення спільноти до проєкту. На цьому етапі компанія організовує мобілізацію та оповіщення учасників, виходячи з раніше визначених певних умов. Вона може також організувати проведення обговорення із запрошенням обмеженого кола учасників (закритої спільноти).

Етап 3. Генерація ідей/ пропозицій, обговорення співтовариством теми проєкту. У рамках цього етапу учасники розміщують ідеї щодо оголошеного проєкту, коментують версії документа, утворюючи різні майданчики дискусій.

Етап 4. Фільтрування ідей, пропозицій, версій документу. На даному етапі учасники спільноти здійснюють відбір цінних ідей/ повідомлень/ коментарів, голосують за обрані ідеї та корисність інформації, виділяють найцікавіші пропозиції із загального потоку дискусії; формують критику та спростування до поданих ідей щодо вирішення проблем.

Етап 5. Доопрацювання та розвиток ідей, пропозицій, версій документу. У рамках цього етапу учасники спільноти доопрацьовують запропоновані ідеї/ рішення/ версії документу. Учасники об’єднуються навколо ідей, що їх зацікавили, колективно допрацьовують ідеї.

Етап 6. Відбір найкращих ідей, рішень, версій документу. На завершення основної частини проєкту збирається повний перелік ідей, рішень, пропозицій, що надійшли в рамках проєкту, рішень, пропозицій авторів, у т.ч.: кращі пропозиції авторів, які отримали найбільшу підтримку співтовариства; автори, пропозиції яких набрали найбільшу кількість позитивних оцінок; кількість опублікованих пропозицій, виставлених оцінок та коментарів до пропозицій; кількість авторів, які написали пропозиції та учасників, яким був доступний проєкт. Компанія аналізує представлені за підсумками використання краудтехнологій ідеї/ рішення/ пропозиції та відбирає актуальні для впровадження. Після цього інформація про відібрані ідеї та терміни їх впровадження має бути надана керівництву.

Етап 7. Використання відібраних ідей, пропозицій, підготовка підсумкової версії документа. Організація здійснює впровадження відібраних ідей, пропозицій відповідно до поточних планів роботи або за окремим планом. У разі, якщо проводилася експертиза внутрішнього документа, доопрацьована версія нормативного документа має бути подана на затвердження керівництву організації.

Посилання

Pepsi Refresh Project. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Refresh_Project (дата звернення 05.10.2022)

Public Insight Network. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Insight_Network (дата звернення 05.10.2022)

Institute for Healthcare. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Patient_safety_organization#Institute_for_Healthcare_Improvement (дата звернення 05.10.2022)

Crowd-Driven Combat Support Vehicle. URL: https://defense-update.com/20110627_xc2v.html#.ZFoP6OpByUk (дата звернення 05.10.2022)

FoldIt. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Foldit (дата звернення 05.10.2022)

Iceland’s crowd-sourced constitution: hope for disillusioned voters everywhere. URL: https://theconversation.com/icelands-crowd-sourced-constitution-hope-for-disillusioned-voters-everywhere-67803 (дата звернення 05.10.2022)

Пунько Б. М., Кошарська Н.М., Смолинець І.Б. Поняття «управління» і «менеджмент» та їх теоретико-прикладне застосування щодо суспільно-економічного середовища. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2013. Т. 15, № 3(4). С. 277-284.

Prpić J. et al. How to work a crowd: Developing crowd capital through crowdsourcing. Business Horizons. 2015. Т. 58. №. 1. P. 78-84.

Goncalves, J., Hosio, S., Rogstadius, J., Karapanos, E., Kostakos, V. Motivating participation and improving quality of contribution in ubiquitous crowdsourcing. Computer Networks. 2015. Volume 90, Pp. 34-48]

Vukovic M. Crowdsourcing for Enterprises. International Workshop on Cloud Services, In conjunction with 7th IEEE International Conference on Web Services. 2009.

Karnin E., Walach E., Drory T. 2010. Crowdsourcing in the Document Processing Practice. In Proceedings of First Enterprise Crowdsourcing Workshop in conjunction with ICWE 2010

Franken S., Kolvenbach S., Prinz W. (2015) CloudTeams: Bridging the Gap between Developers and Customers during Software Development Processes. 1st international conference on cloud forward: from distributed to complete computing Серия книг: Procedia Computer Science Vol: 68 Pp.: 188-195

Leimeister J.M. Digression 3: Comparison of employers and trade unions - How well-prepared are them for crowdsourcing? | [Exkurs 3 Arbeitgeber und Gewerkschaften im Vergleich-wie gut sind diese auf Crowdsourcing vorbereitet?]. Lecture Notes in Informatics (LNI), Proceedings. Series of the Gesellschaft fur Informatik 2014 (GI) р. 2553-2555. URL: https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/2908 (дата звернення 05.10.2022)

Coase R. The Institutional Structure of Production. The American Economic Review. 1992. vol. 82, №. 4, pp. 713-719 (Nobel Prize lecture)

Williamson, Oliver E. Organization Theory: From Chester Barnard to the Present and Beyond. New York: Oxford University Press.1995.

Pfeffermann N. Innovation communication as a cross-functional dynamic capability: Strategies for organizations and networks. Strategies and communications for innovations. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. Р. 257-289

Dyer J. H., Singh H. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of management review. 1998. Vol. 23. № 4. P. 660-679.

Castaldi C., Ten Kate C., Den Braber R. Strategic purchasing and innovation: a relational view. Technology Analysis & Strategic Management. 2011. Vol. 23. № 9. P. 983-1000

Donaldson B., O’toole T. Strategic market relationships: from strategy to implementation. John Wiley & Sons, 2007.

Van Alstyne M. W., Parker G. G., Choudary S. P. Pipelines, platforms, and the new rules of strategy. Harvard business review. 2016. Vol. 94. № 4. P. 54-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08