СПЕЦІАЛЬНИЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ: ЧИННИКИ САМОВРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Роман Корчовий аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-8126-6462

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb282022285247

Ключові слова:

природно-заповідний фонд, управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, місцеве самоврядування

Анотація

У статті розглядаються особливості управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду України з боку територіальних громад, на основі чого вироблені пропозиції щодо підвищення ефективності самоврядного механізму. На основі методології Міжнародного союзу охорони природи аналізується класифікація природних територій, що підлягають особливій охороні за типом управління. Тип управління залежить від того, хто створює такі території та об’єкти, управляє ними й несе відповідальність за їх стан. Виділяється чотири типи управління природними територіями, що особливо охороняються, а також їх підтипи - урядове управління, розподілене управління, приватне управління, управління місцевими громадами. Проаналізована компетенція територіальних громад щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Визначені проблеми та сценарії розвитку системи управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду на рівні територіальних громад.

Посилання

Бевзенко В. М. Суб’єкт управління природно-заповідним фондом. Право і Безпека. 2003. Т. 2, № 4. С. 18-21.

Головко А. А. Інституційні аспекти управління об'єктами природно-заповідного фонду України, які не віднесено до відомчого підпорядкування профільного міністерства. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.11. С. 81-86.

Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів. Регіональна економіка. 2011. № 4. С. 205-209.

Ковтун О. М. Правові аспект підвищення ефективності державного управління у сфері охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України. Вісник Академії адвокатури України. 2004. № 1. С. 56-63.

Нігреєва О. О. «М’яке право» у міжнародній системі: до питання про зміст та функції. Правова держава. 2018. № 31. С. 147-153.

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташованих у Одеській області станом на 01.01.2022 року. URL: https://ecology.od.gov.ua/perelik-terytorij-ta-obyektiv/ (дата звернення 11.11.2022)

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 № 2456-XI

Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» на 2021-2023 роки. URL: https://consult.e-dem.ua/uploads/consultation/files/229/Програма_РЛП.pdf (дата звернення: 12.12.2022).

Смирнова С. М., В.М. Смирнов, В.О. Островерха. Наукові засади управління розвитком природно-заповідних територій. Агросвіт. 2020. № 2. С. 77-83.

Статівка О. О. Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 35(2.2). С. 58-62.

Третяк В. М. Проблеми удосконалення інституціональної бази управління природно-заповідним фондом України. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 1. С. 65-73.

Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN. URL: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/pag-021.pdf (дата звернення: 21.12.2022)

Protected Areas (WDPA). URL: https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA (дата звернення: 21.12.2022)

Protected Planet Report 2014 / Juffe-Bignoli, D. Burgess, N. D. Bingham, H. et al. Cambridge, UK: UNEP-WCMC. 2014. vi + 69 pp

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-08