ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Любов Титаренко доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», канд. політ. наук, доцент, Україна https://orcid.org/0000-0001-8994-3467
  • Марія Холод аспірантка кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-7915-9935

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023287859

Ключові слова:

публічне управління, органи влади, взаємодія влади і суспільства, соціально – гуманітарна спрямованість, суспільно-політичний розвиток

Анотація

У статті теоретично узагальнено особливості публічної політики в умовах викликів війни,  окреслено фактори  врахування історичного контексту та зарубіжного досвіду  на тлі воєнного стану в Україні

Посилання

Борщевський С. Війна проти України. Другий фронт: гуманітарний /С.Борщевський // День. – 2016. – No 179. – від 5 жовтня.

Буроменський М. В. Міжнародне право на тлі викликів ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права: зб. наук. ст. за матер. І Харк. міжнар.- прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р.: у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 5–17.

Вебер М. Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння /

Макс Вебер; з нім. пер. М.Кушнір.–К.: Вид. дім. «Всесвіт», 2012. –112 с.

Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення / Павло Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

Гайдученко С. О. Організаційна культура у контексті публічного управління: Монографія. Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 344 с.

Гарантії прав і свобод громадян в умовах введення воєнного стану. URL: https://pon.org.ua/novyny/6744-garantyi-prav-svobod-gromadyan-v

Горбатюк С. Концептуалізація моделі гуманітарної політики в Україні на сучасному етапі реформ. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 1 с. 80-90

Гришко В. Квадрат ефективності публічного управління. Інвестиції: практика та досвід.2020. No 17–18. С. 81–84.

Дяченко С. Як нам відбудувати Україну. Успішні світові кейси повоєнного відновлення. Укрінформ. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3493522-ak-nam-vidbuduvati-ukrainu-uspisni-svitovi-kejsi-povoennogo-vidnovlenna.html

Нечипоренко М. Відродження після війни. Світовий досвід економічного успіху для України. Режим доступу: https://thepage.ua/ua/news/yaki-varianti-vidnovlennya-ukrayini-ye-u-povoyennij-chas

Сінайко О. О., Тищенко Ю. А., Каплан Ю. Б., Михайлова О. Ю., Валевський О. Л. Гуманітарна політика в Україні: виклики та перспективи (Біла книга) : аналіт. доп. / за заг. ред. Ю. Б. Каплан, Ю.А. Тищенко. Київ : НІСД, 2020. 126 с.

Портрет абсолютно іншого українця. Інтерв'ю НВ із професоркою

Е. Лібановою про кардинальні зміни в суспільстві: Чорноморські новини. Одеська обласна громадсько-політична газета. № 25-26 (22348-22349) четвер-субота 7-9 квітня 2022 р. https:// chornomorka. com/archive/22348-22349/a-15929.html

Про схвалення Стратегії подолання бідності. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р Київ. Документ 161-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2016. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80#Text

Титаренко Л., Холод М., ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ (В УМОВАХ ВІЙНИ). Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. ГО "Асоц. дослідн. держ. упр.", ГО "Одес. ін-т соц. технол." – Одеса, 2022-23. – Вип. 27. – С. 61-70.

У пошуках втраченої економіки. Ерік Райнерт. «Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни залишаються бідними» https://commons.com.ua/uk/u-poshukah-vtrachenoyi-ekonomiki

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ