ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Наталя Колісніченко завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1083-7990

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289081

Ключові слова:

публічне управління, стратегічне планування, управління стратегічним плануванням, інноваційні механізми стратегічного планування, технологія сценарного розвитку, сценарне планування

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти інноваційних механізмів стратегічного планування в сфері публічного управління. Розглядаються етапи стратегічного планування: формулювання місії та цілей організації; управлінське вивчення внутрішніх сильних та слабких сторін організації; вивчення стратегічних альтернатив, які можуть допомогти організації у досягненні поставлених цілей. Визначаються ті типи чинників, які є важливими для розвитку інноваційного управління стратегічним плануванням: доступ до ресурсів у системі публічного управління; доступ до знань у системі публічного управління; доступ до кваліфікованих людських ресурсів у системі публічного управління; нормативно-правова база з питань інноваційного управління у межах державної політики та урядових документів; інновації в управлінській культурі; стратегічна орієнтація; чіткий розподіл обов'язків. Разом з іншими новаційними механізмами стратегічного планування, які дозволяють ефективно реагувати на зазначені чинники, детально розглядається технологія сценарного розвитку - Scenario Development. Сценарне планування досліджується в системі публічного управління як процес, який використовується для формування планів дій в умовах невизначеності та ризику. Аналізуються етапи сценарного планування: визначення цілей і завдань; аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища; розробка сценаріїв розвитку подій; оцінка сценаріїв; вибір стратегії для досягнення поставлених цілей та завдань; розробка плану дій. Розглядаються  приклади успішного використання сценарного планування в публічному управлінні: планування реагування на катастрофи, розробка стратегії розвитку енергетики та зменшення відповідного впливу на довкілля, планування бюджету та управління державними фінансами, розробка стратегій відновлення економіки, сценарне планування розвитку міст. Робиться висновок, що запровадження інноваційних механізмів стратегічного планування є актуальним для системи публічного управління з огляду на долання викликів сьогодення: поліпшення ефективності публічного управління; забезпечення довгострокової стійкості держави; реалізація принципів транспарентності та відкритості; підвищення конкурентоспроможності держави.

Посилання

Література

Васільєва Л. Теоретичні аспекти стратегічного планування в органах державної влади. Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (34), 2022. С.27-30.

Кононенко І. Стратегічне планування в екологічній сфері. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 1, 2022. С.7-12.

Саганюк Ф.В., Лобко М.М., Мудрак Ю.М. Проблеми нормативно-правового забезпечення стратегічного планування у сфері оборони. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. № 2 (75), 2022. С. 56-60.

Nadikattu R. R. Effective Innovation Management in Strategic Planning. International Journal of Engineering, Science and Mathematics. Vol.9. Issue 05. May2020. Р. 106-116.

References

Vasilieva L. Teoretychni aspekty stratehichnoho planuvannia v orhanakh derzhavnoi vlady. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, № 3 (34), 2022. S.27-30.

Kononenko I. Stratehichne planuvannia v ekolohichnii sferi. Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava, № 1, 2022. S.7-12.

Sahaniuk F.V., Lobko M.M., Mudrak Yu.M. Problemy normatyvno-pravovoho zabezpechennia stratehichnoho planuvannia u sferi oborony. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. № 2 (75), 2022. S. 56-60.

Nadikattu R. R. Effective Innovation Management in Strategic Planning. International Journal of Engineering, Science and Mathematics. Vol.9. Issue 05. May 2020. Р. 106-116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ