ЕТИКА В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Сергій Попов професор кафедри організації розвідувально-інформаційної роботи та бойового застосування технічних засобів розвідки Військової академії (м. Одеса), д.держ.упр., к.т.н., професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0729-9581
  • Володимир Яценко доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3845-0405

Ключові слова:

етика, публічне управління, принципи, етичні кодекси

Анотація

Останнім часом було проведено багато досліджень, присвячених етиці тих, хто відповідає за надання послуг на різних публічних посадах. Етика забезпечує більшу відповідальність між громадянином та організаціями публічного управління і сприяє зміцненню довіри, щоб громадяни могли бути впевнені, що адміністрація працює на користь суспільних інтересів. Тому вкрай важливо, щоб кожна дія здійснювалася відповідно до етичних правил і принципів. Стаття присвячена важливості етичної поведінки працівників публічного управління по відношенню до громадян; Його мета – продемонструвати етичні цінності, які повинен мати кожен службовець для створення відповідальної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління при виконанні своїх обов'язків перед громадянами. Розробка кодексів етики, а також дотримання основоположних принципів сприяє створенню професійного клімату у відносинах публічний службовець-громадянин; Ця стаття прагне підкреслити важливість поваги до таких кодексів і принципів, що поширюються на найвищий рівень професійних працівників.

Посилання

Література

15-а Конференція європейських міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне самоврядування (Валенсія, 15-16 жовтня 2007 р.) – Валенсійська декларація. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d47c5.

Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі : зб. прикл. (компендіум) позит. досвіду : пер. з англ. / Тодор Тагарєв та ін. ; ред. Тодор Тагарєв. Київ; Женева : б. в., 2010. С. 200

Batalli, Mirlinda and Artan Fejzullahu (2018) «Principles of Good Administration under the European Code of Good Administrative Behavior» Pecs Journal of International and European Law I: 26-35.

Academic Esat Stavileci, Administrative justice – opportunities and advantages, Paper presented at scientific conference hosted by University “ Marin Barlet”, Tirana, 04/02/2011. Available at: http://www.esat.stavileci.com/index.php/artikujt/122-gjyqesiaadministrative-mundesite-dhe-perparesite

Perry, James L, Gjalt de Graaf, Zeger van der Wal and Cor van Montfort (2014) «Returning to Our Roots: “Good Government” Evolves to “Good Governance” Pub¬lic Administration Review 74(1): 27-28.

Menzel, D (1993) «The ethics factor in local government: An empirical analysis» in H. George Frederickson (Ed.) Ethics and Public Administration M. E. Sharpe: Armonk, New York.

Shala, Mervete (2014) Ethics in administration - Prevention of corruption in Kosovo European College: Dukagjini.

Qani, (Methasani) Eralda (nd) Etika ne Administraten Publike: analize e ligjit Vendas per etiken available at: http://www.academia.edu/1230853/

Meguid, Nivin S. Abdel (2011) The Ethical Motivation in Public Service available at: http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/2713/The_Ethical_Motivation_in_Public_Service.pdf?sequence=l

Goss, Robert P (1996) «A Distinct Public Administration Ethics?» Journal of Public Administration Research and Theory 6(4): 573-597, October.

Hejka-Ekins, April (2001) «Ethics in In-service Training» in Terry L. Cooper (Ed.) Handbook of Administrative Ethics Decker: New York.

Ondrova, Drahomira (2016) Globalization, Ethical Dimension and Public Adminis-tration available at: http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2012-04/6_DRA-HOMIROVA_ONDROVA.pdf

OECD Public Management Committee (PUMA) (1998) Principles for Managing Ethics in the Public Service OECD Recommendation, Policy Brief No. 4, May, available at: https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/04/Recommen-dations-and-Principles-for-Managing-Ethics-in-the-Public-Service-OECD-23.-4. 1998.pdf

European Parliament (2001) European Code of Good Administrative Behaviour available at: http ://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX T+TA+P5-TA-2001-0455+0+DOC+XML+V0//EN

Downe, James, Richard Cowell and Karen Morgan (2016) «What Determines Ethical Behavior in Public Organizations: Is It Rules or Leadership?» Public Administration Review 76(6): 898-909.

Moilanen, Timo and Ari Salminen (2006) Comparative Study on the Public Service Ethics of EU Member States EUPAN Human Resources Working Group, avail¬able at: http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan 047469.pdf

Plant, Jeremy F (2001) «Code of Ethics» in Terry L. Cooper (Ed.) Handbook of Administrative Ethics Decker: New York.

References

15-a Konferentsiia yevropeiskykh ministriv, vidpovidalnykh za mistseve ta rehionalne samovriaduvannia (Valensiia, 15-16 zhovtnia 2007 r.) – Valensiiska deklaratsiia. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d47c5.

Vykhovannia dobrochesnosti ta borotba z koruptsiieiu v oboronnomu sektori : zb. prykl. (kompendium) pozyt. dosvidu : per. z anhl. / Todor Tahariev ta in. ; red. Todor Tahariev. Kyiv; Zheneva : b. v., 2010. S. 200

Batalli, Mirlinda and Artan Fejzullahu (2018) «Principles of Good Administration under the European Code of Good Administrative Behavior» Pecs Journal of International and European Law I: 26-35.

Academic Esat Stavileci, Administrative justice – opportunities and advantages, Paper presented at scientific conference hosted by University “ Marin Barlet”, Tirana, 04/02/2011. Available at: http://www.esat.stavileci.com/index.php/artikujt/122-gjyqesiaadministrative-mundesite-dhe-perparesite

Perry, James L, Gjalt de Graaf, Zeger van der Wal and Cor van Montfort (2014) «Returning to Our Roots: “Good Government” Evolves to “Good Governance” Pub¬lic Administration Review 74(1): 27-28.

Menzel, D (1993) «The ethics factor in local government: An empirical analysis» in H. George Frederickson (Ed.) Ethics and Public Administration M. E. Sharpe: Armonk, New York.

Shala, Mervete (2014) Ethics in administration - Prevention of corruption in Kosovo European College: Dukagjini.

Qani, (Methasani) Eralda (nd) Etika ne Administraten Publike: analize e ligjit Vendas per etiken available at: http://www.academia.edu/1230853/

Meguid, Nivin S. Abdel (2011) The Ethical Motivation in Public Service available at: http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/2713/The_Ethical_Motivation_in_Public_Service.pdf?sequence=l

Goss, Robert P (1996) «A Distinct Public Administration Ethics?» Journal of Public Administration Research and Theory 6(4): 573-597, October.

Hejka-Ekins, April (2001) «Ethics in In-service Training» in Terry L. Cooper (Ed.) Handbook of Administrative Ethics Decker: New York.

Ondrova, Drahomira (2016) Globalization, Ethical Dimension and Public Adminis-tration available at: http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2012-04/6_DRA-HOMIROVA_ONDROVA.pdf

OECD Public Management Committee (PUMA) (1998) Principles for Managing Ethics in the Public Service OECD Recommendation, Policy Brief No. 4, May, available at: https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2018/04/Recommen-dations-and-Principles-for-Managing-Ethics-in-the-Public-Service-OECD-23.-4. 1998.pdf

European Parliament (2001) European Code of Good Administrative Behaviour available at: http ://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX T+TA+P5-TA-2001-0455+0+DOC+XML+V0//EN

Downe, James, Richard Cowell and Karen Morgan (2016) «What Determines Ethical Behavior in Public Organizations: Is It Rules or Leadership?» Public Administration Review 76(6): 898-909.

Moilanen, Timo and Ari Salminen (2006) Comparative Study on the Public Service Ethics of EU Member States EUPAN Human Resources Working Group, avail¬able at: http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan 047469.pdf

Plant, Jeremy F (2001) «Code of Ethics» in Terry L. Cooper (Ed.) Handbook of Administrative Ethics Decker: New York.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ