CАМОРЕГУЛЮВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Михайло Бондаренко аспірант кафедри соціально-гуманітарних наук Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-9426-3423
  • Андрій Наконечний аспірант кафедри соціально-гуманітарних наук Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-8007-9227

Ключові слова:

державна політика, ефективність діяльності, продовольчий ринок

Посилання

Про основи саморегулювання в аграрному секторі України. Проект закону України. URL: www.auu.org.ua/media/publications/58/files/190615%20-%20OMP_2016_04_25_10_27_38_123315.pdf

Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості: матер. наук.-практ. конф. (25 вересня 2014 р., м. Одеса). Кафедра економіки промисловості Одеської націон. акад. харчових технологій. Одеса: Фенікс, 2014. 182 с.

Рогатіна Л.П. Особливості державного регулювання економічного розвитку на мезорівні в умовах забезпечення продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід. № 4. 2018. С.77-81.

Саморегулювання господарської діяльності: питання теорії та практики: монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 418 с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ