РОЛЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПОСТ КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

  • Євгеній Ганущак здобувач Інститут публічної служби та управління Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0000-5491-3778

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289497

Ключові слова:

публічне управління, суб’єкти публічного управління, соціальний розвиток, пост кризовий період

Посилання

Білик О.І. Розвиток системи публічного управління соціальними ризиками в умовах цифрових трансформацій : дис. д-ра наук. з держ. управл. : 25.00.02 – «Механізми державного управління». Миколаїв, 2021. 535 с. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/Disertatsiya__Bilik_compressed.pdf

Голубчук В. Публічне управління соціальним розвитком на основі підвищення якості життя. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34/2022, с. 255-262.

Дегтяр О. А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-sotsialniy-sferi-suspilstva/viewer

Кіфоренко О. Галузеве спрямування поняття публічне управління. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. Випуск 3, 2022 с.42-46.

Попов М. Адміністративна парадигма публічного управління під час знаходження країни в стані війни та післявоєнний час. Теоретичні та прикладні питання державотворення. Випуск 27, 2022, с. 10-18.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ