ДОВІРА ЯК ОЗНАКА ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Олена Князєва доцент кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Національний університет «Одеська політехніка», кандидат соціологічних наук, доцент, Україна https://orcid.org/0000-0001-5625-768X
  • Дарина Брижко здобувач Інститут публічної служби та управління Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0003-8877-013X

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289646

Ключові слова:

воєнний стан, довіра, легітимність

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/dovir.ja (дата звертання: 27.04.2023).

Горлач М. Політологія : наука про політику : підручник [для студ. вищ.навч.закл.] / М. І. Горлач, В. Г. Кремень К. : Центр учбової літератури, 2009. 840 с.

Динаміка довіри соціальним інституціям протягом 2020-2021 років: результати телефонного опитування. URL: https://www.kiis.om.ua/?lang=ukr &cat=reports&id=1093&page=1 (дата звертання: 27.04.2023).

Довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян України (липень – серпень 2021 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy (дата звертання: 27.04.2023)

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.

Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. X.: ТОВ «Одіссей», 2008. 432 с. URL: https://studies.in.ua/krestovska-nm-teorija-derzhavy-i-prava (дата звертання: 27.04.2023).

Лідером довіри українців залишаються ЗСУ. Рятувальники й Нацгвардія потіснили волонтерів та церкву. Соцопитування. URL: https://novyna rnia.com/2022/09/19/fdi-socop-08-2022/ (дата звертання: 27.04.2023 р.)

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; [пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева]. 1998. 270 с.

Попри війну та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає, – соцопитування. URL: https://lb.ua/ society/2022/09/15/529505_popri_viynu_zusillya_rosiyskoi.html (дата звертання: 27.04.2023)

Чабанна М.В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії. Маґістеріум. Випуск 58. Політичні студії. 2014. С. 8-13.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-09-01

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ