ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СФЕРІ КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА»

Автор(и)

  • Руслан Павловський аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-1385-5676

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289708

Ключові слова:

трудове законодавство, контроль, публічнa адміністрація, інформаційне забезпечення

Посилання

Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління. Юридична наука і практика. 2011. № 2. С 10-14.

Теорія та історія державного управління : [ навч. посіб]. Г. С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. 252 с.

Таран Є.І. Трансформація системи публічного управління в Україні. Теорія та історія публічного управління. 2020. URL: https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2020.3/08

Державна служба з питань праці: офіційний веб сайт. URL: https://dsp.gov.ua/

Кодекс законів про працю України: Кодекс України затверджений Законом від 10 грудня 1971 року № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 1.05.2023).

Про місцеве самоврядування в Україні закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n2 (дата звернення: 1.05.2023).

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ