ІННОВАЦІЙНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

Автор(и)

  • Ганна Панченко к.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3946-9004

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289713

Ключові слова:

транскордонне співробітництво, регіональний розвиток, сталий регіональний розвиток

Посилання

Добрєва Н. Регіональна політика розвитку транскордонного співробітництва. Демократичне врядування: науковий вісник. 2021. Вип. 10. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik10/fail/Dobrjeva.pdf

Мірзоєв Р. Ш. огли. Особливості імплементації Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво до національного законодавства України. Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24–25 липня 2020 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С. 25-28.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів від 5 серпня 2020 р. № 695. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF

Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24 червня 2004 р. №1861-ІУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. Львів, 2017. 120 с.

Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики: посібник / Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкаі Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. / за заг. ред. В.А. Устименка. К., 2020. 152 с.

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ