ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • Віталій Погосян аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-5134-5493

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289725

Ключові слова:

конкурентне середовище, територіальна громада, регіон

Посилання

DOINGBUSINESS. URL: https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness

Кльоба С. М. Економічна оцінка розвитку та конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 3. С. 27-36

Heyne, Paul T. The Economic Way of Thinking. Fourth Edition. University of Washington. 1983. 459 p.

Competitiveness: Тhe major economic policy challenge. Annual Report 2003. Rotterdam: ECORYS Holding BV, Netherlands, 2003. 20 р

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова КМУ від від 8 квітня 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text

Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Київ : Наш формат, 2018. 736 с, с. 68

Подзізей Олег. Сутність та зміст конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад в умовах інклюзивного розвитку. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Том 4 № 24 (2020). с. 63-70

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративнофінансової децентралізації. / Шульц С. Л., Сторонянська І. З., Максимчук М. В та ін. Львів. 2018. 140 с., с. 360

Липовська С.О. Забезпечення організаційної здатності територіальних громад в умовах децентралізації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеса, 2019.

Організація управління розвитком територій під час військових дій в Україні. Громадський простір. 03.06.2022. URL: https://www.prostir.ua/?library=orhanizatsiya-upravlinnya-rozvytkom-terytorij-pid-chas-vijskovyh-dij-v-ukrajini

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ