ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Микола Попов к.н.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-0204-1810

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289727

Ключові слова:

ґендерна політика, національна безпека, органи публічної влади, комунікативна діяльність

Посилання

Гендер на війні. Не від статі залежить бути на фронті, чи в тилу - перемогу можна здобувати всюди. 08 квітня 2022 URL: https://bilyayivka.city/articles/205276/chi-kozhen-cholovik-mozhe-buti-korisnim-na-peredovij-chi-vid-kogos-bilshe-koristi-v-tilu

Грицяк Н.В., Попов М.П. Ґендерна освіта публічних службовців: Навчально-методичний посібник. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. 160 с.

Ґендерні аспекти державної служби: Монографія / М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька; За заг. ред. Б. Кравченка. К.: Основи, 2002. 335 с.

Марущак О. А. Щодо сучасного розуміння та значення ідеології. Форум Права, 61(2), 2020. С. 92-101. https://doi.org/10.5281/zenodo.3883817

Мунтян І.С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. О., 2004. 21 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124006517

Попов М.П. Організаційно-правовий механізм державного управління в сфері гендерної політики : Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. О., 2006. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124029568

Попова И.М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают. К.: НАНУ, 2000. 219 с.

Права жінок і гендерна рівність під час війни залишаються базовими принципами, на яких будується наша політика – урядова уповноважена Катерина Левченко. 30 травня 2022. URL: https://hromadske.radio/publications/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-pid-chas-viyny-zalyshaiut-sia-bazovymy-pryntsypamy-na-iakykh-buduiet-sia-nasha-polityka-uriadova-levchenko

Стан реалізації у Збройних Силах України гендерної політики держави [Текст]: аналіт. звіт за результ. соціол. дослідж. (заключний) / НДЦ ГП ЗС України; викон. О.В. Шевчук, В.С. Михайлов, О.Д. Дєточка [та ін.]. К.: 2020. 61 с. URL: https://www.mil.gov.ua/content/gender/Hender20.pdf

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ