ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГРОМАД

Автор(и)

  • Микола Попов к.н.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-0204-1810
  • Микита Коренєв аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0000-6681-1963

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289730

Ключові слова:

територіальна громада, сталий розвиток, відновлення громад

Посилання

Всеукраїнська асоціація громад. URL: https://communities.org.ua/

Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад. URL: https://hromady.org/

Європейська хартія місцевого самоврядування: Рада Європи. Міжнародний документ від 15.10.1985 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

Кожна громада має розробити програму комплексного відновлення її територій, – Наталія Козловська. 13.12.2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15884

Магнус Ліллестрьом. Роль асоціацій органів місцевого самоврядування - європейський досвід. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13159#_ftn1

Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу : аналіт. доп. / [В. Г. Потапенко, В. О. Баранник, Н. В. Бахур та ін.] ; за ред. В. Г. Потапенка. Київ : НІСД, 2023. 54 с. URL: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02

Настав час говорити одним сильним голосом, – В’ячеслав Негода асоціаціям органів місцевого самоврядування. 25.11.2021. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14293

Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6f446a44-9bba-41b0-8642-8db3593e696e&title=NatsionalnaDopovid-tsiliStalogoRozvitku-Ukraina-

Про асоціації органів місцевого самоврядування Закон України від 16.04.2009 № 1275-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1275-17#Text

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/ed20230331#Text

Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 14.10.2022 № 1159. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-2022-%D0%BF#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Шутяк С. Розроблення програми комплексного відновлення території громад: методичні рекомендації. Благодійний фонд «Право на захист» Проект «Зменшення вразливості до ризиків катастроф в Україні (Фаза ІІ)». Київ 2023. URL: https://r2p.org.ua/programa-kompleksnogo-vidnovlennya-terytoriyi-gromad-metodychni-rekomendacziyi/

Як ООН підтримує Цілі сталого розвитку в Україні. Організація Об’єднаних Націй Україна. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ