ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Тетяна Пташнік здобувач Інститут публічної служби та управління Національний університет «Одеська політехніка», головний спеціаліст сектору організаційної роботи апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, Ukraine https://orcid.org/0009-0006-4754-6192

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289742

Ключові слова:

публічний службовець, етичні стандарти, державна служба, реформування

Посилання

Конституція України: офіц.текст: [прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/254к/96-вр

Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. ред.). К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с

Норми та стандарти поведінки державних службовців. Методичні матеріали: Харківська обласна державна адміністрація.2020. 41 с.

Панцир С.І. Нова державна служба: можливості для молодих фахівців. Центр соціального партнерства та лобіювання НаУКМА, 2018, 30 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05 липня 2016 року № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text

Регіональне управління: навч. посіб. / М. М. Іжа, Л. Л. Приходченко , С. Є. Саханенко та ін. ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 652 с.

Рекомендація РЄ № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців прийнята Комітетом міністрів на 106 сесії 11 травня 2000 року. URL: http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/ printable_article;jsessionid

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ