ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Ольга Тодорова к.держ.упр., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Національний університет «Одеська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8065-9080

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb292023289767

Ключові слова:

внутрішній контроль, аудит, territorial community

Посилання

Бюджетний Кодекс України від 8 лип. 2010 року № 2456-VІ. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1282847394309931.

Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1062. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF#Text

ISSAI GOV 9100 Керівні принципи щодо стандартів внутрішнього контролю для державного сектору. URL : http://www.issai.org/media(574,1033)/ INTOSAI_GOV_9100_E.pdf

Принципи стратегічного консультування з питань впровадження бюджетування, орієнтованого на результати: які уроки можна винести з досвіду країн ОЕСР для цілей співробітництва в галузі розвитку. URL : https://www.pempal.org/sites/pempal/files/event/ attachments/giz-study_rus.pdf

##submission.additionalFiles##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯВ УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ