ТИПОЛОГІЯ ВПЛИВІВ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ ПІДХОДАХ

Автор(и)

  • Ірина Матвєєнко кандидат наук з державного управління, доцент доцент кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-2567-9668

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024306533

Ключові слова:

впливи, типологія впливів, публічне управління, система впливів, система публічного управління, концепція впливів

Анотація

Стаття розкриває концептуальне підґрунтя для формування єдиного підходу до типології впливів в системі публічного управління. Відзначено, що в зарубіжних дослідженнях представлено концептуальні та теоретичні основи впливів в публічному управлінні. Основною сучасною зарубіжною думкою є підхід, який стосується взаємозалежності впливів, де одні типи впливів призводять до інших. Зроблено наголос, що зарубіжних дослідженнях відсутнє єдине розуміння типології впливів, а отже відсутня їх класифікація. Як правило, типологія впливів здійснюється на основі виявлення спільних ознак, видів, класів тощо. Виділено основну класифікацію типів впливів, яка включає: вплив на розуміння та усвідомлення; вплив на ставлення та зміну погляду; економічний вплив; вплив на навколишнє середовище; вплив на здоров’я: вплив політики; інші форми впливу на прийняття рішень і зміну поведінки; інші впливи, які призводять до соціальних наслідків; вплив на спроможність або підготовленість до змін. В межах концепції New Public Management домінуючими впливами є: політичний вплив та вплив процесу демократизації. На основі проведеного аналізу зарубіжних науково-прикладних досліджень стосовно впливів в публічному управлінні систематизовано типи впливів за: суб’єктами; соціальним значенням; значенням для економічного розвитку; наслідками; рівнями; тривалістю; способом; очікуваннями: залученням громадськості; середовищем; політичним значенням; значенням для здоров’я населення; перевагами; домінуванням; стилем впливу; впливом управлінських систем; міжнародним рівнем.

Посилання

Aragão R., Linsi L. Many shades of wrong: what governments do when they manipulate statistics. The International Political Economy of Macroeconomic Statistics. 2020. P. 88-113. URL: https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1769704;

Arnaudo D., Bradshaw S., Ooi H. H., Schwalbe K., Studdart A., Zakem V., Zink A. Combating Information Manipulation: A Playbook for Elections and Beyond. 2021. URL: https://www.iri.org/resources/combating-information-manipulation-a-playbook-for-elections-and-beyond/

Brenner R. Power, Authority, and Influence: A Systems View. Point Lookout: a free weekly publication of Chaco Canyon Consulting. 2011. Vol. 11. Iss. 28. URL: https://chacocanyon.com/pointlookout/110713.shtml

Factors That Influence Public. 2023. URL: https://saylordotorg.github.io/text_the-sustainable-business-case-book/s07-01-factors-that-influence-public-.htm l

Fischer A. Then again, what is manipulation? A broader view of a much-maligned concept. 2022. Vol. 25. Iss. 2. P. 170-188. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13869795.2022.2042586

Gomes R. C., Osborne S. P., Guarnieri P. Stakeholder influence and local government performance: a systematic literature review. Revista de Administração Pública. 2020. Vol. 54. Iss. 3. З. 448-467. URL: https://www.redalyc.org/journal/2410/241064754006/html/

Information Manipulation: A Challenge for Our Democracies. A Report by the Policy Planning Staff (CAPS) of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Institute for Strategic Research (IRSEM) of the Ministry for the Armed Forces, Paris, August 2018. 210 р. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/information_manipulation_rvb_cle838736.pdf

Media Manipulation & Disinformation. 2021. URL: https://datasociety.net/research/media-manipulation/

Noggle R. Manipulation in Politics. 2012. URL: https://philarchive.org/archive/NOGMIP

Peters B. G., Pierre J., Sоrensen E., Torfing J. Bringing political science back into public administration research. Governance: Al International Journal Of Policy, Administration And Institutions. 2022. Vol. 35. Iss. 4. Р. 961-982. URL: https://doi.org/10.1111/gove.12705

Pira F. Disinformation a problem for democracy: profiling and risks of consensus manipulation. Conceptual Analysis article. Media Governance and the Public Sphere. 2023. Vol. 8. URL: https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1150753

Posner E. A. The Law, Economics, and Psychology of Manipulation. 2015. URL: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?Article=2420&context=law_and_economics

Stricot M. How social networks manipulate public opinion. Newscnrs. 2022. URL: https://news.cnrs.fr/articles/how-social-networks-manipulate-public-opinion

The power of other people’s influence – conformism and authority figures. Reliably about psychology and neurobiology. 2022. URL: https://neuroskoki.pl/en/the-power-of-other-peoples-influence-conformism-and-authority-figures/

The United States of America and Italy Sign Memorandum of Understanding to Expand Collaboration on Countering Foreign State Information Manipulation. Media Note. 2024. URL: https://www.state.gov/the-united-states-of-america-and-italy-sign-memorandum-of-understanding-to-expand-collaboration-on-countering-foreign-state-information-manipulation/

Three Types of Influence. Emergency Management Institute. URL: https://emilms.fema.gov/is_0240c/groups/155.html

Townsend J. T., Liu Ya. Varieties of Selective Influence: Toward a More Complete Taxonomy and Implications for Systems Identification. Mathematics. 2022. Vol. 10 (7). URL: https://doi.org/10.3390/math10071059

Ware А. The Concept of Manipulation: Its Relation to Democracy and Power. British Journal of Political Science. 1981. Vol. 11. Iss. 20. Р. 163-181. URL: https://www.jstor.org/stable/193581

What types of impact are there? Fast track impact. URL: https://www.fasttrackimpact.com/what-types-of-impact-are-there-subp

3 Types of Influence. Ty Bennett. URL: https://tybennett.com/3-types-of-influence/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ