МИТНА ПОЛІТИКА ЄС: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Наталя Колісніченко д.держ.упр., професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-1083-7990

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024306535

Ключові слова:

митна політика, митна система, митні послуги, Європейський Союз, ланцюг постачання, електрона митниця, митний орган управління

Анотація

У статті обґрунтовуються найбільш актуальні виклики митної політики ЄС у контексті її реалізації. Розглядаючи митну систему ЄС як мережу митних органів, які функціонують у публічних та ринкових сегментах ЄС і виконують багатогранні завдання, виокремлюються сучасні виклики в їх функціонуванні. З огляду на те, що міжнародна структура митної системи складається з органів управління митними операціями держав-членів, узагальнюються їхні завдання: захист фінансових інтересів ЄС та його держав-членів; захист ЄС від недобросовісної та незаконної торгівлі, підтримка законної бізнес-діяльності; забезпечення безпеки ЄС та його громадян, а також захист навколишнього середовища; забезпечення належної рівноваги між митним контролем та сприянням законній торгівлі. Пояснюються процеси розширення переліку митних послуг у зв’язку з: реалізацією митної політики; сприянням доходам за рахунок збору експортних мит, податків та інших зборів; включенням товарів у різні митні процедури та регулюванням ситуації з імпортованими та експортованими товарами; визнанням, виявленням, боротьбою і запобіганням злочинності, різними серйозними кримінальними та менш серйозними порушеннями, що стосуються товарів, які підлягають заборонам або обмеженням в торгівлі. Більш детально розглядаються сучасні виклики, пов’язані з митними процесами, зокрема - ризики митних операцій, електронна торгівля, митне законодавство, партнерства у ланцюгах постачання тощо. Суть управління ризиками полягає у систематичному визначенні ризиків та впровадженні всіх необхідних заходів для обмеження їх впливу. Електронна торгівля передбачає купівлю або продаж товарів чи послуг суб’єктами бізнесу, домогосподарствами, фізичними особами або приватними організаціями через електронні трансакції. Виклики митного законодавства пов’язані з прийняттям заходів щодо поліпшення та спрощення дотримання митних законів та правил з боку учасників митних операцій. Різне трактування митного законодавства ЄС пов’язане із його застосуванням в усіх країнах-членах. Більш однозначному тлумаченню відповідних положень могло б сприяти створення Митного Управління ЄС. А забезпеченню рівного ставлення до суб’єктів торгівлі стала б розробка єдиного класифікаційного списку порушень митного законодавства та санкцій. Позитивом електронної митниці є постійний моніторинг за якістю митних операцій через більшу прозорість та відстежуваність у ланцюгах постачання. У висновку узагальнено питання, підняті у дослідженні.

Посилання

Денисенко С., Дудченко В. Митне законодавство Європейського Союзу у сфері спрощення митних процедур як базова правова модель для подальшої євроінтеграції України. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 3 (31). Vol. 1. URL: http://www.kelmczasopisma.com/viewpdf/1019

Джур О. Ланцюги постачань в умовах конкуренції та розвитку секторів сучасної космічної економіки. Економіка та суспільство. Випуск 34. 2021. URL: http://www.1080-Текст%20статті-1036-1-10-20220218%20(1).pdf

Кузняк Б., Свічкарь В. Особливості митного регулювання в країнах Європейського Союзу. Ефективна екoноміка. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/9.pdf

Руда М. В., Пукас Ю. А. Роль міжнародних ланцюгів постачання у становленні циркулярної моделі економіки. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. № 2 (8). 2022. C. 292-300.

Уліцький A. Особливості функціонування митної системи України в сучасних умовах. Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2019. № 1 (65). C. 104-109.

Щербатюк Н. Організація митного контролю: європейський досвід. Часопис Київського університету права. 2020. 1. С. 387-391.

Ayers J. B. Making supply chain management work. Design, implementation, partnership, technology and profits, CRC Press, Boca Raton. 2000. 76 p.

Czermińska M. The European Union customs system in the 21st century – challenges and trends, Trends in the World Economy. Global Economy at the Crossroads. 2016. 53 р. URL: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/8-2016/twe-8-39.pdf.

Cox J. F., Blackstone J. H., Spencer M. S. APICS Dictionary, America Production and Inventory Control Society, Falls Church. 1995. URL: http://www.search.worldcat.org/title/apics-dictionary/oclc/33286835

E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved. Special Report. No 12. European Court of Auditors 2019. URL: http://www.eldis.org/document/A102300

European Union: Creation of an EU Customs Agency and an EU Customs Data Hub? URL: http://www.globalcompliancenews.com/2023/05/18/https-www-internationaltradecomplianceupdate-com-2023-05-15-creation-of-an-eu-customs-agency-and-an-eu-customs-data-hub-_05152023/

Logistics – Structure, basic terms and definitions in Logistics. European Committee for Standardisation. CEN/TC 273. Brussels. 1997. URL: http://www.weberlogistics.com/logistics-terms-and-definitions

Taking the Customs Union to the next level. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Customs reform. European Commission. 2023. Brussels. 257 p.

The Union Customs Code (recast), OJ L 269, 10.10.2013. Regulation (EU). No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013. ttps://taxation-customs.ec.europa.eu/union-customs-code-ucc-introduction_en

Third Progress Report on the implementation of the EU Strategy and Action Plan for customs risk management. Report from the Commission to the Council and the European Parliament. European Commission. 2021. Brussels. URL: http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0009

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ