УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО І ПРАВОВОВОГО МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МОБІЛІЗАЦІЄЮ

Автор(и)

  • Олександр Остапенко .військ.н., ст.наук.сп., доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0004-0080-7645

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024306537

Ключові слова:

мобілізація, система мобілізації, мобілізаційна підготовка, повноваження органів публічної влади, забезпечення повноважень у сфері мобілізаційної підготовки, управління у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП)

Анотація

У статті на основі аналізу повноважень, функцій і основних проблем діяльності органів публічної влади у сфері мобілізаційної підготовки та здійснення мобілізації, запропоновані шляхи вдосконалення системи публічного управління мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в державі. Виявлені та проаналізовані основні проблеми щодо формування й функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки та запропоновано шляхи їх вирішення, проаналізовані основні проблеми системи комплектування Збройних сил України військовослужбовцями в умовах війни. Запропоновані доцільні шляхи удосконалення правового і організаційного механізму публічного управління мобілізацією.

В статті надані рекомендації щодо подальших досліджень системи мобілізації і мобілізаційної підготовки в умовах війни.

Посилання

Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Скулиш Є.Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: монографія у 7 т. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення. Київ.: НВВ НА СБ України, 2012. С. 415–434

Ветров В.І. Хто ти, професіонал? Оборонний вісник. К.: Центр воєнної політики та політики безпеки, 2013. № 9. С. 11-15.

Вєтров В.І., Тракалюк О.Л. Діяльність – людина – професіоналізм – посада. Військова освіта: Збірн. наук. праць. К.: МОУ, 2006. № 2 (18). С. 205-212.

Волотівський П. Б. Мобілізаційна підготовка та мобілізація – важливі складові організації оборони України. Наука і оборона. 2019. № 4. С. 13–19.

Горовенко В. К., Щипанський П. В. Деякі проблеми організації мобілізаційної підготовки України / В. К. Горовенко, П. В. Щипанський. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Довготермінові програми мобілізаційної підготовки. Їх роль у забезпеченні готовності держави до функціонування в умовах особливого періоду», 16 квітня 2015 р. К. : МО України, 2015. С. 23–26.

Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Актуальні питання модернізації системи мобілізаційної підготовки держави», 15 травня 2014 р. К. : МО України, 2014.

Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України. Навчальний посібник / За заг. ред. Є.Ю. Литвиновського. К.: В-во ВІКНУ, 2010 р. 273 с.

Система кадрового менеджменту у Збройних Силах України: особливості розвитку. Монографія за редакцією А.Медвідя, І.Половінкіна. К.: М-во оборони України, 2009. 96 с.

Ширалієв Р. Ш. Чинники, що впливають на процес мобілізаційного планування національної економіки України /Р. Ш. Ширалієв, П. Б. Волотівський, С. П. Леонтович. Наука і оборона. 2019. № 3. С. 10–17.

Яцино О.М. Останніми роками спостерігається чітка тенденція до суттєвого покращення якості кадрового потенціалу Збройних Сил України. URL: www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=759.

URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3566162-ak-zabezpeciti-voennu-kampaniu-u-2023-roci-ukrainskij-poglad.html.

URL:https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/15/93/cf0b512b418 23b01f15fa24a1325edf4_1663050954.pdf.(зміни комплектування)

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.4.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 #Text.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/2001#Text.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348/2002#Text.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772/2012#n2.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2014#n9.

URL : https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2014.pdf.

URL:https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2020_FINAL.pdf.

URL:https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WhiteBook_2021_Draft_ Final_03.pdf.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n17.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1702-20.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1703-20#n5.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/36/2022#Text.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ