АГЛОМЕРАЦІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕЖИМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

  • Юрій Ямковой аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0000-1477-5286

Ключові слова:

спеціальний адміністративний режим, агломерація, територіальна громада, економічний розвиток, глобалізація, екологічні вигоди, економічні вигоди, соціальні вигоди, інституційна підтримка

Анотація

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо особливостей становлення та функціонування агломерацій, як спеціального адміністративного режиму та шляхів вирішення проблем, що виникають при організації такого врядування.

В рамках даного дослідження розкрито сутність та значення агломерацій, які в умовах економічної глобалізації прийшли на зміну центральній формі розселення. Розкрито поняття спеціальний адміністративний режим врядування, висвітлено основні характеристики та принципи розвитку агломерацій, встановлено чинники їх формування та розвитку, запропоновано критерії виділення агломерацій, висвітлено особливості становлення і розвитку різних типів агломерацій в Україні. Визначено недоліки, що впливають на розвиток агломерацій.

Встановлено фактори конкурентоспроможності агломерацій та агломераційний ефект, який являє собою екологічні, економічні та соціальні вигоди. Визначено, що відсутність інституційної інфраструктури агломерації є одним із чинників, що стримує розвиток такого адміністративного режиму. Запропоновано напрями інституційної підтримки агломерації.

Досліджено особливості закордонного розвитку агломерацій та їх ефект для країн та регіонів, де такі агломерації розвиваються. Передбачено напрями запровадження агломерацій в Україні та використання для цього досвіду країн  світу.

Посилання

Література

Агломерації/метрополії у світі. URL: https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/metropolitan-areas.htm

Дронова О. Л. Управління міськими агломераціями: європейський досвід для реформ в Україні / О. Л. Дронова, Я. С. Лис // Український 215 географічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 47-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2016_1_10.

Їжак О. Щодо унормування функціонування міських агломерацій. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/miski-aglomeratsii1.pdf

Корчовий Роман. До проблеми адміністративних режимів врядування. Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні вектори реформ у сфері публічного адміністрування» 17 травня 2023 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Україна, м. Харків).

Львівська міська рада URL:

https://city-adm.lviv.ua/news/community/301389-10-hromad-stvoryly-asotsiatsiiu-lvivska-ahlomeratsiia-shcho-z-toho-meshkantsiam

Маковецька Ю. М., Щуліпенко В. Є. Перспективи розвитку агломерацій урборурального типу. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7529 (дата звернення: 22.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.100.

Маковецька Ю. М., Щуліпенко В. Є. Управління відходами в агломераціях урборурального типу. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8464

Офіційний портал Києва. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/News_19_gromad_stvorili_asotsiatsiyu_kivska_aglomeratsiya_ocholiv__vitaliy_klichko/

Парасюк І. Економіко-правові аспекти понять „агломерація” та „міська агломерація” в українському законодавстві. Економічний вісник Донбасу. – 2012. – №1 (27). – С. 82-89. URL: http://www.evd-journal.org/download/2012/2012-1/EVD_-2012_1-82-89.pdf

Пелехатий А., Патицька Х. Міська агломерація як механізм взаємодії територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 3. С. 116-123.

Програма ООН з населених пунктів. Глобальний стан агломерацій/метрополій – Попередні висновки та буклет із ключовими повідомленнями. URL: https://unhabitat.org/global-state-of-metropolis-2020-%E2%80%93-population-data-booklet

Про якість атмосферного повітря та заходи щодо його очищення: Директива № 2008/50/ЄС Європейського Парламенту Ради від 21.05.2008 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_950.

Рохова Н. Тенденції та світовий досвід розвитку міських поселень URL: https://www.csi.org.ua/news/tendentsiyi-ta-svitovyj-dosvid-rozvytkumiskyh-poselen/

Рада Європи. Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні. URL: https://www.slg-coe.org.ua/agglomeration/

Савчук І.Г. Словник суспільної географії. URL: https://geohub.org.ua/node/104

Сучасні тенденції у врядуванні європейськими агломераціями/метрополіями: приклад для України. URL: https://decentralization.ua/news/17269?page=0

Сюсько М.М. Правове регулювання співробітництва територіальних громад в Україні. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2021р.

Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів. – Проєкт USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». – Київ, 2012. – 188 с.

Час для агломерації. URL: https://decentralization.ua/news/15555

Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: дис. ... канд. юрид. Наук1:12.00.02 / В. М. Шкабаро ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2004.

Ahrend, Rudiger, Catherine Gamper, and Abel Schumann (2014b), “The OECD Metropolitan Governance Survey: A quantitative description of governance structures in large urban agglomerations,” OECD Regional Development Working Papers, Paris, https://doi.org/https://doi.org/10.1787/5jz43zldh08p-en.

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, 2016: Good governance in metropolitan areas. Governance Committee, CG31(2016)17. 21 October 2016.

Boix, R., Veneri, P., Almenar, V. (2012). Polycentric Metropolitan Areas in Europe: Towards Unified Proposal of Delimitation. In Vázquez, E. F., Morollon, F. R. eds. Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis. Berlin (Springer Berlin Heidelberg), pp. 45-70.

ESPON (2006): ESPON Atlas: Mapping the structure of the European territory. Federal Office for Building and Regional Planning, Bonn, Germany.

Serrano Martínez, J.M. (2006): “Aglomeraciones y áreas urbanas en España, dimensión y tendencias: Breves precisiones”, Lurralde: Investigación y Espacio, nº 29.

Werner Heinz, 2007. "Inter-Municipal Cooperation in Germany: The Mismatch Between Existing Necessities and Suboptimal Solutions," Springer Books, in: Rudie Hulst & André van Montfort (ed.), Inter-Municipal Cooperation in Europe, chapter 0, pages 91-115, Springer.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ