ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ: ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

Автор(и)

  • Леся Брич к.н.держ.упр., доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка" , Україна https://orcid.org/0000-0001-8338-9573

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024306616

Ключові слова:

інвестиції, людський капітал, розвиток капіталу, державне управління, національна безпека, воєнний стан

Анотація

Метою дослідження є дослідження особливостей переосмислення поняття людський капітал в період воєнного часу. Доведено, що дослідження змін у тому, як ми розглядаємо людський капітал та інвестуємо в нього, виявляє не тільки економічні та технологічні зрушення, а й глибшу еволюцію суспільства у напрямку стійкості, інклюзивності та адаптивності. Таке розуміння важливе для політиків, викладачів та бізнес-лідерів, оскільки вони розробляють стратегії побудови більш стійкого, справедливого та далекоглядного суспільства. Визначено, що війна в Україні продемонструвала важливість міжнародного співробітництва та мобільності у розвитку людського капіталу. Оскільки світова спільнота відреагувала санкціями проти Росії та підтримкою України, відбувся значний обмін знаннями, навичками та ресурсами, які вплинули на людський капітал у міжнародному масштабі. Доведено, що війна в Україні глибоко вплинула на концепцію людського капіталу, розширивши його за рамки економічної продуктивності та включивши до нього стійкість, адаптованість та ширший спектр навичок та компетенцій, необхідних для національного виживання та відновлення. Визначено, що людський капітал — це сукупність знань, навичок, здібностей та інших характеристик людини, які вона використовує для виробництва економічних благ. Це включає освіту, досвід, здоров'я, та інтелектуальні здібності. В умовах війни, поняття людського капіталу розширюється, включаючи не лише традиційні аспекти, але й такі як вміння швидко адаптуватися до змін, володіння навичками антикризового управління, спроможність до самозахисту, та готовність до відновлення поствоєнної стабільності. Визначено, що в період воєнного часу людський капітал – це готовність до мобілізації, психологічну стійкість, та вміння ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. Ці якості стають критично важливими для підтримки національної безпеки та відновлення після перемоги.

Посилання

Grybaitė, V. Change of Baltic States GDP: investigation of some human resources characteristic’s impact. Business: Theory and Practice, 8(1), 2007, 29-32

Podra, O., Kurii, L., Alkema, V., Levkiv, H., & Dorosh, O. Theoretical aspects of human capital formation through human potential migration redistribution and investment process. Business: Theory and Practice, 21(1), 2020, 71-82.

Gladka, O., & Fedorova, V. Defining personnel marketing strategies. Business: Theory And Practice, 20, 2019, 146–157..

Backman, M. Human capital in firms and regions: impact on firm productivity. Papers in Regional Science, 93(3), 2014, 557-575

Mayo, A. The role of employee development in the growth of intellectual capital. Personnel Review, 29(4), 2000: 521-533

Bilan, Y., Mishchuk, H., & Dzhyhar, T. Human capital factors and remuneration: analysis of relations, modelling of influence. Business: Theory and Practice, 18, 2017, 208-214.

Pasban, M., Nojedeh, S.H. A review of the role of human capital in the organization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 230, 2016: 249-253

Goos, M., Konings, J., & Vandeweyer, M. Employment growth in Europe: the roles of innovation, local job multipliers and institutions. Local Job Multipliers and Institutions. 2015, No. 15-10.

Koudelková, P., & Milichovský, F. Successful innovation by motivation. Business: Theory and Practice, 16(3), 2015, 223-230

Ali, S., Ali, A.J., Ashfaq, K., Khalid, J. Green human resource management and environmental innovativeness. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 16, No. 6, 2021, pp. 1117-1130

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20