ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗДІЙСНЮВАТИ ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ВІДПОВІДНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Автор(и)

  • Сергій Хрустовський аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Національного університету «Одеська політехніка», Авангардівський селищний голова , Україна https://orcid.org/0000-0002-3367-885X
  • Галина Куспляк к.держ.упр., доцент, доцент кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0002-1414-5484
  • Ігор Куспляк к.політ.н., доцент, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-1494-5008

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024307382

Ключові слова:

спроможність, фінансова спроможність, оцінка, рівень спроможності, надходження, видатки, бюджет, громада

Анотація

Проаналізовано дохідну та видаткову частини бюджету Авангардівської селищної територіальної громади, визначено спроможність територіальної громади на основі методики, затвердженої законодавством, що враховує ключові показники фінансової діяльності.

Визначено, що бюджет громади демонструє стабільну тенденцію до зростання власних доходів, яка може свідчити про ефективність фінансової політики та розвиток економічних процесів у громаді.

Аналіз формування дохідної частини бюджету громад Одеської області, що мають статус міста, порівняно із Авангардівською селищною громадою показав, що обсяг власних доходів у бюджеті Авангардівської селищної громади у 2023 році складає 490,2 млн. грн., що у 1,5 рази більше, ніж у Балтської міської ТГ, у 3 рази більше, ніж у Кодимської міської ТГ, у 4,5 рази більше, ніж у Теплодарської міської ТГ  та у 7 разів більше, ніж у Вилківської міської ТГ.

Податок на доходи фізичних осіб та податок на майно є основними джерелами формування доходів громади. Зростання цих податків вказує на збільшення доходів населення та ефективність податкової політики.

Встановлено, що важливою складовою дохідної частини є міжбюджетні трансферти, що можуть впливати на фінансову стабільність громади та забезпечувати необхідні ресурси для здійснення різноманітних програм та проектів.

Проаналізовано видатки громади та встановлено, що вони також зростають, що свідчить про збільшення соціальних та економічних потреб території. Зроблено висновок, що важливо забезпечити ефективне управління ресурсами для досягнення стратегічних цілей розвитку громади.

Здійснено аналіз структури видатків, що вказує на пріоритети в громадському управлінні, такі як освіта, економічний розвиток та соціальний захист. Зроблено висновок, що важливо забезпечити баланс між різними сферами для забезпечення стабільного та рівномірного розвитку громади.

За результатами дослідження зроблено висновок, що висока оцінка спроможності Авангардівської громади свідчить про її успішний економічний та соціальний розвиток, але вказує також на необхідність подальшого збереження та підтримки цього рівня розвитку для забезпечення стійкості та процвітання громади.

Вважається за можливе внесення пропозиції з боку Авангардівської селищної ради до відповідних органів державної влади на підставі Закону України № 3285-IX «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» щодо наданню селищу Авангард статусу міста.

Посилання

Гринчишин І. М. Фінансова спроможність територіальних громад у контексті оцінювання результатів адміністративно-фінансової децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 5(139). С. 6-32. DOI https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-4. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/956608.

Державний веб-портал бюджету для громадян – Open Budget. URL: https://openbudget.gov.ua/.

Індекс податкоспроможності. Інформаційно-аналітична система моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад. URL: https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/dashboards/e0c20d364bef4ab9b7c944e9e27e88c5.

Казюк Я., Венцель В., Герасимчук І. Оцінка фінансової спроможності територіальних громад за підсумками 2023 року. Портал «Децентралізація». 2024. URL: https://decentralization.ua/news/17881.

Офіційний веб-сайт Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області. URL: https://avangard.od.gov.ua/.

Пітюлич М. М., Готра В. В., Чубарь О. Г., Побережник Г. В. Фактори підвищення фінансової спроможності та розвитку територіальних громад в умовах сучасних викликів. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Т. 8. № 2. С. 341-346. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-2-49. URL: http://ujae.org.ua/en/factors-increasing-the-financial-capacity-and-development-of-territorial-communities-in-the-context-of-modern-challenges/.

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п.

Струк Н. П. Особливості забезпечення економічної спроможності територіальних громад України в умовах воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. 2023. № 7. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-05-01. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2023-7-05-01.

Учні в школах тергромади. Інформаційно-аналітична система моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад. URL: https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/dashboards/3e73deca79f94491b19c279b29b53cd1.

Федорець Р. Д. Визначення фінансової спроможності територіальних громад із центрами у середніх містах (кейс областей Українського Полісся). Український журнал природничих наук. 2024. № 7. С.96-105. DOI https://doi.org/10.32782/naturaljournal.7.2024.10. URL: https://naturaljournal.zu.edu.ua/index.php/ujns/article/view/132.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20