НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Володимир Марущак Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0003-2850-5628

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276797

Ключові слова:

економіка, стратегії, стратегічне управління, право, управлінське рішення, державне управління, державні органи

Анотація

Стаття розглядає структуру і основні компоненти напрямків державного управління в сфері економіки на основі складових в процесі розробки, прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень, що дає можливість надати їм ефективності в державному регулюванні ринкових відносин. Стратегія державного управління в сфері економіки фактично відсутня. Зазвичай державне регулювання виходить із поточних потреб, коли виникають проблеми та ставиться завдання за рахунок змін в управлінні знайти ресурси для вирішення існуючих проблем.
Стратегія державного управління економіки повинна бути зорієнтована на розширення виробництва й оптимізацію його структури. Держава, створюючи бізнесу комфортні умови для розвитку, повинне встановити тимчасові рамки вихід за які буде знімати сприяння держави, тобто, державне управління повинне бути тільки інструментом мотивації до розвитку виробництва.

Біографія автора

Володимир Марущак, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

завідувач кафедри
державознавства, права та європейської інтеграції
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», д.держ.упр., професор
https://orcid.org/0000-0003-2850-5628
e-mail: v.p.marushchak@op.edu.ua

Посилання

Література

Марущак В. Государственное управление, экономика, цены., / Владимир Марущак. LAP LAMBERT Academie Publishing, 2015. С. 3-4.

Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління / Н.Р.Нижник, О. А.Машков. К. 1998. 88 с.6. Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text.

References.

Marushchak V. Hosudarstvennoe upravlenye, ékonomyka, tseny., / Vladymyr Marushchak. LAP LAMBERT Academie Publishing, 2015. S. 3-4.

Nyzhnyk N.R., Mashkov O.A. Systemnyy pidkhid v orhanizatsiyi derzhavnoho upravlinnya / N.R.Nyzhnyk, O. A.Mashkov. K. 1998. 88 s.6. Pro zatverdzhennya Pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnya: Rishennya NKTSPFR vid 22.07.2014 r. № 955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ