№ 27 (2022): ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

					##issue.viewIssueIdentification##

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України

(Наказ МОН України від № 894 від 10.10.2022) Категорія “Б”.

Галузь науки: державне управління

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

 

 

 

 

Рекомендовано до друку Президією громадської організації «Асоціація дослідників  державного управління».

Протокол № 7 від 30 грудня 2022 року

 

 

 

 

 

Статті розміщені в авторській редакції.

Відповідальність за зміст та орфографію

поданих матеріалів несуть автори.

 

Опубліковано: 2023-04-08

Весь випуск