ПЕРЕДУМОВИ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Володимир Яценко Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0000-0003-3845-0405
  • Оксана Орел Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Україна https://orcid.org/0009-0004-7587-0470
  • Іван Комаровський Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-5750-5374

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276825

Ключові слова:

стратегія реформування, реформування територій, багаторівневе врядування, публічне управління, європейська інтеграція, модернізація багаторівневого управління

Анотація

Розглянуто способи вдосконалення регіонального розвитку, модернізація багаторівневого управління, а також архітектури для планування, фінансування та інвестицій регіонального розвитку, що включає в себе створення державної стратегії регіонального розвитку. Це забезпечить ясність щодо цілей та результатів розвитку територій. Вдосконалено підходи до підтримки ефективної багаторівневої урядової системи - того, що може стати проблемою для більш сильно постраждалих місцевих органів влади. У той час як деякі регіональні уряди перебували на передовій протягом усієї війни і зіткнулися з повсюдними руйнуваннями будинків, життів і критичної інфраструктури, інші більше постраждали від величезного напливу внутрішньо переміщених осіб і дефіциту необхідних товарів, а також значного тиску на інфраструктуру та інші послуги.
Доведено, що забезпечення того, щоб зусилля з відновлення відповідали конкретним місцевим потребам, вимагає посилення потенціалу регіонального уряду реалізувати фінансову допомогу. Це також залежить від підвищення їхньої здатності ефективно мобілізувати матеріальний та фінансовий внесок громадянського суспільства та інших неурядових суб’єктів.
Визначено, що як і в багатьох постконфліктних і післяаварійних ситуаціях, як тільки надзвичайна ситуація вщухне, можна буде вивчити амбітні реформи, включаючи переглянуту довгострокову стратегію регіонального розвитку.

Біографії авторів

Володимир Яценко, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

доцент кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка», к.держ.упр., доцент
https://orcid.org/0000-0003-3845-0405
e-mail: javladimir1964@gmail.com

Оксана Орел, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірантка кафедри соціально-гуманітарних наук
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0009-0004-7587-0470
e-mail: opel_74@ukr.net

Іван Комаровський, Навчально-науковий інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0001-5750-5374
e-mail: komarovskyi.i.v@op.edu.ua

Посилання

Література

Принципи державного управління. OECD/SIGMA. 2017. 111 с. URL : https://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-2017-Ukrainian.pdf

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки» від 24 червня 2016 р. No 474-p. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#n9

Strategy for Public Administration Reform in Ukraine for 2022-2025, Approved by the Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine 21 July 2021 No. 831-p. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/pars-2022-2025-eng.pdf

Baseline Measurement Report: Ukraine, OECD, 2018. Paris. 16-17. URL : https://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки та плану заходів з її реалізації» від 29 грудня 2021 р. № 1805-р. . URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-reformuvannya-sistemi-upravlinnya-derzhavnimi-finansami-na-20222025-roki-ta-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-i291221-1805

Baseline Measurement Report: Ukraine, OECD, 2018. Paris. 20-21. URL : https://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union, Brussels, European Commission, 17.06.2022. URL : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en

Quantitative Data provided in response to the OECD macro-level questionnaire in the frame of the OECD project: “Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022”. URL : https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/oecdprojectsupportingdecentralisationinukraine 2021-2022.htm

Synowiec, A. Infrastructural and Social Aspects of ICT Dissemination in Rural Areas in Ukraine in Juxtaposition with Other Post-Transition Countries-State of Play and Prospects for Rural Development, Risk and Financial Management. URL : https://www.rurallink.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Artikel-1.pdf

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 2023. URL : https://armyinform.com.ua/2023/02/02/prezydent-ukrayiny-proviv-peregovory-z-ursuloyu-fon-der-lyayen-u-kyyevi/

Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Державне управління». 2022. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/governance.pdf

International Monetary Fund. Government Finance Statistics, 2022. URL : https://data.imf.org/?sk=89418059-d5c0-4330-8c41-dbc2d8f90f46&sId=1435762628665

Analysis of the situation for the Ukrainian Administrative service Centres in wartime March – April 2022. Support to Services Accessibility in Ukraine. PROSTO, 2022. URL : https://prosto.in.ua/en/news/analysis-of-the-situation-for-the-ukrainian-administrative-service-centres-ascs-in-wartime-march-april-2022

Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022. URL : https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2073-20#Text

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union. European Commission. Brussels, 17.06.2022, 407 final. URL : https://www.iiea.com/eu-affairs?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEA_wBI0v7j0Nx2a3w5QMBfDBr2vue-ixLD4JGCqKfSx9x1AUqft5zhoCAN0QAvD_BwE

References

Pryntsypy derzhavnoho upravlinnya. OECD/SIGMA. 2017. 111 s. URL : https://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-2017-Ukrainian.pdf

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Stratehiya reformuvannya derzhavnoho upravlinnya Ukrayiny na 2016-2020 roky» vid 24 chervnya 2016 r. No 474-p. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#n9

Strategy for Public Administration Reform in Ukraine for 2022-2025, Approved by the Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine 21 July 2021 No. 831-p. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/pars-2022-2025-eng.pdf

Baseline Measurement Report: Ukraine, OECD, 2018. Paris. 16-17. URL : https://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Stratehiyi reformuvannya systemy upravlinnya derzhavnymy finansamy na 2022-2025 roky ta planu zakhodiv z yiyi realizatsiyi» vid 29 hrudnya 2021 r. № 1805-r. . URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-reformuvannya-sistemi-upravlinnya-derzhavnimi-finansami-na-20222025-roki-ta-planu-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi-i291221-1805

Baseline Measurement Report: Ukraine, OECD, 2018. Paris. 20-21. URL : https://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraineʺs application for membership of the European Union, Brussels, European Commission, 17.06.2022. URL : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/opinion-ukraines-application-membership-european-union_en

Quantitative Data provided in response to the OECD macro-level questionnaire in the frame of the OECD project: “Supporting Decentralisation in Ukraine 2021-2022”. URL : https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/oecdprojectsupporting decentralisationinukraine 2021-2022.htm

Synowiec, A. Infrastructural and Social Aspects of ICT Dissemination in Rural Areas in

Ukraine in Juxtaposition with Other Post-Transition Countries-State of Play and Prospects for Rural Development, Risk and Financial Management. URL : https://www.rurallink.gov.my/wp-content/uploads/2021/07/Artikel-1.pdf

Prezydent Ukrayiny Volodymyr Zelensʹkyy proviv zustrich iz Prezydentom Yevropeysʹkoyi komisiyi Ursuloyu fon der Lyayen. 2023. URL : https://armyinform.com.ua/2023/02/02/prezydent-ukrayiny-proviv-peregovory-z-ursuloyu-fon-der-lyayen-u-kyyevi/

Natsionalʹna rada z vidnovlennya Ukrayiny vid naslidkiv viyny. Proekt Planu vidnovlennya Ukrayiny. Materialy robochoyi hrupy «Derzhavne upravlinnya». 2022. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/governance.pdf

International Monetary Fund. Government Finance Statistics, 2022. URL : https://data.imf.org/?sk=89418059-d5c0-4330-8c41-dbc2d8f90f46&sId=1435762628665

Analysis of the situation for the Ukrainian Administrative service Centres in wartime March – April 2022. Support to Services Accessibility in Ukraine. PROSTO, 2022. URL : https://prosto.in.ua/en/news/analysis-of-the-situation-for-the-ukrainian-administrative-service-centres-ascs-in-wartime-march-april-2022

Zakon Ukrayiny «Pro administratyvnu protseduru» vid 17.02.2022. URL : https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2073-20#Text

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council: Commission Opinion on Ukraineʺs application for membership of the European Union. European Commission. Brussels, 17.06.2022, 407 final. URL : https://www.iiea.com/eu-affairs?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEA_wBI0v7j0Nx2a3w5QMBfDBr2vue-ixLD4JGCqKfSx9x1AUqft5zhoCAN0QAvD_BwE

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ.РОЗРОБКИ.ПРОЕКТИ