ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ ВІЙНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Сергій Хрустовський Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3367-885X
  • Юлія Слободянюк Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4604-4688

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb272022276820

Ключові слова:

містобудівна документація, територіальна громада, просторове планування, комплексний план просторового розвитку, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню концептуальних засад регламентації процесу просторового планування в українському законодавстві. В результаті аналізу законодавчої бази, встановлено, що наразі просторове планування в Україні, як галузь, перебуває у перехідній фазі від централізованої політики та підходів у плануванні до сучасних інтегрованих та стратегічних підходів.
Встановлено, що можливості в оновленні містобудівної документації та наближення її до європейських вимог відкрилися з набранням чинності з 24 липня 2021 року Законом № 711 «Про внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», однак на заваді поступовому впровадженню реформ стали нові виклики, пов’язані з введенням в Україні правового режиму воєнного стану, масштабними руйнуваннями інфраструктури громад, спричиненими діями країни-агресора.
Визначено шляхи розвитку громад у напрямку просторового планування, як для громад, територія яких зазнала руйнувань, так і для тих, які отримали нові виклики, пов’язані з розміщенням внутрішньо переміщених осіб, релокованого бізнесу тощо.
Запропоновано перегляд та доопрацювання визначеного механізму розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад.
Запропоновано внести зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, у частині використання громадами коштів місцевих бюджетів для проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту важливих об’єктів соціальної інфранструктури.
Таким чином, аби громади мали раціональне просторове планування, забезпечували баланс розселення та розміщення робочих місць, сталість системи міської мобільності, були інклюзивними, енергоефективними та екологічними, необхідно внесення змін до низни нормативних актів та практичне відпрацювання шляхом впровадження пілотних проєктів дієвості регламентованих механізмів.

Біографії авторів

Сергій Хрустовський, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-3367-885X
e-mail: serhii.khrustovskyi@gmail.com

Юлія Слободянюк, Навчально-науковий інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
Навчально-наукового інституту публічної служби та управління
Національного університету «Одеська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-4604-4688
e-mail: avangard.project.manager@gmail.com

Посилання

Література

Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності: Закон України від 12.05.2022 № 2254.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій: Закон України від 29.07.2022 № 2486-IX.

Про внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель: Закон України від 24.07.2021 № 711.

Про затведження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України»: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1324.

Про затвердження Порядку та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853.

Про затвердження Порядку формування Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади: Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 22.09.2022 № 172.

References

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo pershocherhovykh zakhodiv reformuvannya sfery mistobudivnoyi diyalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 12.05.2022 № 2254.

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zabezpechennya vymoh tsyvilʹnoho zakhystu pid chas planuvannya ta zabudovy terytoriy: Zakon Ukrayiny vid 29.07.2022 № 2486-IX.

Pro vnesennyam zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo planuvannya vykorystannya zemelʹ: Zakon Ukrayiny vid 24.07.2021 № 711.

Pro zatvedzhennya Poryadku ta umov nadannya subventsiyi z derzhavnoho byudzhetu mistsevym byudzhetam na realizatsiyu proektiv u ramkakh Prohramy z vidnovlennya Ukrayiny»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15.12.2021 № 1324.

Pro zatverdzhennya Poryadku ta umovy nadannya subventsiyi z derzhavnoho byudzhetu mistsevym byudzhetam na rozroblennya kompleksnykh planiv prostorovoho rozvytku terytoriy terytorialʹnykh hromad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28.07.2021 № 853.

Pro zatverdzhennya Poryadku formuvannya Kontseptsiyi intehrovanoho rozvytku terytoriyi terytorialʹnoyi hromady: Nakaz Ministerstva rozvytku hromad ta terytoriy Ukrayiny vid 22.09.2022 № 172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-08