ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ: ДИНАМІКА ТА МОДЕЛІ (англ)

Автор(и)

  • Наталя Колісніченко д.держ.упр., професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0003-1083-7990
  • Наталя Костенюк к.держ.упр., доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-6723-7166

DOI:

https://doi.org/10.35432/tisb312024306619

Ключові слова:

безпека, фахівці з безпеки, професійна підготовка, професійна підготовка фахівців з безпеки, компоненти професійної підготовки фахівців із безпеки, професійні виклики, модель управління професійною підготовкою фахівців з безпеки

Анотація

У статті розглянуто динаміку та моделі професійної підготовки фахівців з безпеки. У роботі досліджено структуру професійної підготовки фахівців з безпеки та її складові: професійно-адаптаційний компонент; когнітивно-компетентнісний компонент; самоактуалізаційний компонент; мотиваційно-діяльнісний компонент; ціннісний компонент. Зазначено, що випускники, які успішно пройшли програму навчання, повинні бути готові долати професійні виклики в різних сферах професійної діяльності. Ці сфери охоплюють різні ролі: організаційно-управлінські, дослідницькі, експертні, наглядові, проектні, сервісно-операційні, виробничо-технологічні, а також інспекційні та аудиторські ролі. Визначено ключові компетенції випускника, незалежно від конкретного напряму чи профілю підготовки: політична та соціальна компетентності; компетенції щодо організації життя в полікультурному суспільстві; комунікативні компетенції; компетентності для життя в інформаційному суспільстві; компетенції навчання впродовж життя. Професійна підготовка фахівців з безпеки дозволяє розробити комплексну модель управління їхньою професійною освітою з такими взаємопов’язаними блоками, як: цільовий блок; методичний блок; змістово-функціональний блок; критеріально-діагностичний блок; формуючий блок; блок ефективності/результату. Кожен блок аналізується щодо його впливу на професійну підготовку спеціалістів з безпеки. Зроблено висновок про професійну підготовку фахівців сектору безпеки, яка характеризується низкою особливостей, таких як: виникнення та впровадження модернізаційних змін з метою реагування на різноманітні загрози; запровадження міжнародних стандартів, спрямованих на вдосконалення відповідних державних органів, що потребує подальшого дослідження.

Посилання

Артюшин Г., Тушко К. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців сектору безпеки та оборони у країнах, що розвиваються. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. СЕРІЯ: Педагогічні науки. № 2 (21). 2020. C. 5-17.

Демідова Ю. Є., Мовмига Н. Є. Педагогічний аспект професійної підготовки фахівців з безпеки трудової діяльності. Імідж сучасного педагога. 6 (213). 2023. C.104–110.

Дяченко‐Богун М. Активні методи навчання у вищому навчальному закладі. Витоки педагогічної майстерності. 2014. Випуск 14. 2014. С.74-79.

Кобилянський, О., Дембіцька, С. Формування працеохоронної компетентності в процесі професійної підготовки фахівців механічної інженерії. Professional Pedagogics. 1 (26). 2023. C.15-23.

Черкашин А. Світовий досвід впровадження теорій лідерства у стратегію підготовки майбутніх фахівців державної служби з надзвичайних ситуацій. теорія і практика управління соціальними системами. № 1. 2023. C.98-115.

Шароватова О., Морозов А. Сучасні особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з цивільної безпеки й охорони праці. 2021. URL: www: repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/14054/1/Шароватова%20О.%20Морозов%20А.%20ОДАБА%202021.pdf

Augier M., Hughes W. Innovative thinking: the role of professional military education. 2019. URL: http://cimsec.org/innovative-thinking-the-role-of professional-military-education/40280

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-20